دانلود رام رسمی Xperia Z2 با بیلد نامبر ۱۷٫۱٫A.2.55 بصورت ftf

دانلود رام های رسمی Xperia T و Tx با بیلد نامبر ۹٫۲٫A.1.205 بصورت ftf

دانلود رام رسمی Xperia Sp با بیلد نامبر ۱۲٫۱٫A.1.201 اندروید 4.3

دانلود رام رسمی Xperia M و M Dual اندروید ۴٫۳ بصورت ftf

دانلود رام رسمی Xperia L با بیلد نامبر ۱۵٫۳٫A.1.16 همچنان اندروید 4.2.2

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۴٫۲ kitkat برای Xperia Z Ultra

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۴٫۲ با طعم کیت کت برای Xperia Z1

دانلود رام جدید Xperia Z1 با بیلد نامبر ۱۴٫۲٫A.1.144 منتشر شد

دانلود رام رسمی Xperia Z2 با فریمور ۱۷٫۱٫A.2.36

رام رسمی Xperia V با بیلد نامبر ۹٫۲٫A.1.199 منتشر شد

دانلود رام رسمی Xperia Tx با نسخه ۹٫۲٫A.1.199 اندروید 4.3

دانلود رام رسمی Xperia T با بیلد نامبر ۹٫۲٫A.1.199 اندروید 4.3

رام رسمی ژلی بین ۴٫۳ برای XPERIA Z1 Compact

دانلود رام رسمی Xperia L اندروید 4.2.2 فریمور ۱۵٫۳٫A.1.14بصورت ftf

دانلود نسخه جدید رام Xperia Z1 با شماره ۱۴٫۲٫A.1.136