فایل حذف قفل Galaxy J2

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-J200M در حالت OEM-FRP=On

فایل حذف قفل SM-J730F

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-J730F در حالت OEM-FRP=On

فایل حذف قفل a720f

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-A720F در حالت OEM-FRP=On

فایل حذف قفل A510F

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy A5 2016 مدل SM-A510F بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل G570F

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-G570F در حالت OEM-FRP=On

Galaxy J7 فایل حذف قفل

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-J700F در حالت OEM-FRP=On

فایل حذف قفل SM-G610F

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-G610F در حالت OEM-FRP=On

حذف قفل J7108

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy J7 2016 مدل SM-J7108 بدون پاک شدن اطلاعات

حذف قفل صفحه SM-G9500

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy S8 مدل SM-G9500 بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل a810s

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy A8 2016 مدل SM-A810S بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy A9 Pro مدل SM-A9100 بدون پاک شدن اطلاعات

حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات J200h

فایل حذف تمامی قفل های SM-J200H بدون پاک شدن اطلاعات در حالت OEM-FRP=On

حذف قفل A530F

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-A530F در حالت OEM-FRP=On

حذف قفل G960f

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-G960F در حالت OEM-FRP=On

فایل حذف قفل A910F

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy A9 Pro مدل SM-A910F بدون پاک شدن اطلاعات