حذف گوگل اکانت SM-A305F

آموزش حذف گوگل اکانت FRP سامسونگ Galaxy A30 مدل SM-A305F اندروید 10

فایل روت SM-A105F

فایل روت سامسونگ Galaxy A10 مدل SM-A105F تمامی باینری ها

فایل روت SM-J415F

فایل روت سامسونگ Galaxy J4 Plus مدل SM-J415F تمامی باینری ها

حذف گوگل اکانت SM-J415F

آموزش حذف گوگل اکانت FRP سامسونگ Galaxy J4 Plus مدل SM-J415F

حذف گوگل اکانت SM-A205F

آموزش حذف گوگل اکانت FRP سامسونگ Galaxy A20 مدل SM-A205F

حذف گوگل اکانت SM-A105F

آموزش حذف گوگل اکانت FRP سامسونگ Galaxy A10 مدل SM-A105F

حذف گوگل اکانت SM-A750F

آموزش حذف گوگل اکانت FRP سامسونگ SM-A750F اندروید 8 و 9

حذف گوگل اکانت M105F

آموزش حذف گوگل اکانت FRP سامسونگ Galaxy M10 مدل SM-M105F

حذف گوگل اکانت SM-J410F

آموزش حذف گوگل اکانت FRP سامسونگ Galaxy J4 Core مدل SM-J410F

فایل روت سامسونگ J260G U2 اندروید 8 به همراه آموزش و فایل حل مشکل پچ*تست شده*

فایل روت سامسونگ J260F U2 اندروید 8 به همراه آموزش کامل*تست شده*

حذف گوگل اکانت J610F

آموزش حذف گوگل اکانت FRP سامسونگ Galaxy J6 Plus مدل SM-J610F

فایل حل مشکل سریال NG سامسونگ J530F U3 8.1

آموزش حذف گوگل اکانت A810F

آموزش حذف گوگل اکانت FRP سامسونگ Galaxy A8 2016 مدل SM-A810F

آموزش حذف گوگل اکانت FRP سامسونگ Galaxy J2 Core مدل SM-J260F