فایل حذف قفل SM-J200GU

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-J200GU در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل صفحه SM-J330L

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-J330L در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل Galaxy J2

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-J200M در حالت OEM-FRP=On

فایل حذف قفل SM-J730F

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-J730F در حالت OEM-FRP=On

فایل حذف قفل a720f

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-A720F در حالت OEM-FRP=On

فایل حذف قفل A510F

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy A5 2016 مدل SM-A510F بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل G570F

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-G570F در حالت OEM-FRP=On

فایل حذف قفل SM-G610F

فایل حذف قفل بدون پاک شدن اطلاعات SM-G610F در حالت OEM-FRP=On

حذف قفل J7108

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy J7 2016 مدل SM-J7108 بدون پاک شدن اطلاعات

حذف قفل صفحه SM-G9500

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy S8 مدل SM-G9500 بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy A9 Pro مدل SM-A9100 بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy A5 2017 مدل SM-A520F بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل SM-G930F

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G930F در حالت FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy J5 Prime مدل SM-G570F بدون پاک شدن اطلاعات

فایل حذف قفل سامسونگ Galaxy Grand Prime Plus مدل SM-G532F بدون پاک شدن اطلاعات