فایل فلش فارسی تبلت چینی با مین برد ELINK_C706B_V2_20150128

فایل فلش فارسی تبلت چینی Avax 767s با مین برد N967_MB_V1.3

فایل فلش تبلت چینی با مین برد G783H_MAINBOARD_V3.0.0 پردازنده A23

فایل فلش فارسی تبلت چینی با مین برد HX_M706T_MB_V1.1.0 پردازنده MTK6572

فایل فلش تبلت چینی با مین برد K0712B-V3.1 حل مشکل تاچ و تصویر

فایل فلش تبلت چینی مین برد های AL-A13Q8-V8.0 و AL-A13Q8-V8.2 و AL-A13Q8-V8.5

فایل فلش فارسی تبلت چینی با مین برد TW_A0762BS_V10 با پردازنده A33

Oppo F3 Plus CPH1611

فایل فلش فارسی Oppo F3 Plus CPH1513 پردازنده MTK6580 با اندروید 7

فایل فلش فارسی تبلت چینی EPAD-A707BJ با مین برد AM176-MB-V1.2

فایل فلش گوشی چینی J100H با مخفف ga1502 پردازنده 6577

فایل فلش فارسی گوشی H-MOBILE V6 تست شده

فایل فلش تبلت G’STAR G785 با مین برد K0712B-V3.6 پردازنده 6572

فایل فلش تبلت چینی با مینبرد M706-MB-V2.2 پردازنده MT6572

فایل فلش تبلت چینی با مین برد M706-MB-V4.0 پردازنده MT6572 اندروید 4.4.2

فایل فلش تبلت Maxeeder MX-T38 با مین برد W706G_MB_V1.0