ادامه مطلب
حذف قفل صفحه SM-J106F
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-J106F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-J710F
۸ بهمن ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-J710F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-A800F
۳ شهریور ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-A800F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-A800I
۲ شهریور ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-A800I در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-A810F
۱۳ مرداد ۱۳۹۸

فایل حذف قفل SM-A810F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-T815
۱۲ مرداد ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-T815 در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-G611FD
۱۲ مرداد ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G611FD در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-J701M
۶ مرداد ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-J701M در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-J730FM
۵ مرداد ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-J730FM در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-A520F
۴ مرداد ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-A520F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-G615F
۳۱ تیر ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G615F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-G920F
۲۹ تیر ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G920F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-G925F
۲۶ تیر ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G925F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف قفل SM-A320F
۲۱ تیر ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-A320F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

ادامه مطلب
فایل حذف رمز SM-G935F
۱۸ تیر ۱۳۹۸

فایل حذف قفل صفحه (پترن،پین،…) SM-G935F در حالت OEM-FRP=On بدون پاک شدن اطلاعات

همانطور که اطلاع دارید بازکردن قفل دستگاه ها بدون پاک شدن اطلاعات یکی از مواردی است که در دنیای تعمیرات موبایل بسیار […]

0
برای مشاهده فایل های خریداری شده در پنل کاربری روی تب دانلود ها در سمت راست کلیک کنید!
+